På gång

Den 11/9 var vi inbjudna att hålla i ett frukostseminarium om projektledningsmetoden PRINCE2 hos Svenskt Projekforum´s nätverk Metod & Modell. Seminarium: Projektnätverk Metod & Modell.

I september genomfördes även seminarier inom struktur & projektledning för: ledningsgruppen hos en större förskola, ledningsgrupp och medarbetare inom ett fastighetsbolag samt för ledning och konsultchefer inom ett assistansbolag.

I slutet av augusti genomfördes certifieringskurser i PRINCE2 hos en större konsultorganisation och det var även kursstart hos utbildningsföretaget Sverigehälsan där Louise håller i delkursen Entreprenörskap.