Partners

Så här samarbetar vi!

Vi samarbetar med ett antal företag och konsulter för att på bästa sätt matcha uppdragets krav på kompetens, erfarenhet och konsultens personlighet.

Teamwork powering an idea

Vi är glada för samarbetet med:

Concendo IT – konsulting och utbildning inom projektledning
Confex Sverige AB – företagsanpassade kurser inom struktur och stresshantering
Effektiva Arbetsvanor AB – kurser och program inom effektiva arbetsvanor & effektiva möten
Excelsa Ledarskap AB – konsulting och utbildning inom HR, ledarskap och förändringsledning
Mindfulness Center – utbildning och program inom Mindfulness på arbetsplatsen
Optimal Projektledning – utbildningar inom projekt med människan i fokus
Pro+Fit Health AB – coaching och utbildning inom organisation och hälsa
QRP International – utbildning och konsulting inom projektledningsmetodiken PRINCE2
Sverigehälsan AB – utbildning inom projekt och entreprenörskap